Gnosis·Nederlands - Dutch·Op zoek naar Gnosis·Theorie - explained·Verhalen - stories·Zoektocht naar de Graal - Grail quest

Op zoek naar jezelf (keuzes durven maken)


De mens kan keuzes maken, maar vanwege de wet van oorzaak en gevolg is daar ook verantwoordelijkheid aan verbonden. Aangezien wij ‘goddelijke’ energetische aspecten bezitten zijn wij van uit onszelf niet slecht. Enkel door de keuzes die wij maken, kunnen we slecht zijn. Dit is meer een moreel dualisme. Doen of denken we goed, dan krijgen we goed, doen of denken we slecht dan zal ons ook slecht overkomen. Zo werkt het morele universum, waarin complete vrije wil is.

 Zoo koestert ook het gros der menschen de hoogste bewondering voor die dingen, welke vooral lichamelijk zijn, en meent, dat deze schier de eenige zijn, die bestaan. De vromen daarentegen schatten iedere zaak des te geringer, naarmate zij des te nader bij het lichaam staat, en voelen zich alleen aangetrokken door de beschouwing der onzichtbare dingen.

Want genen hechten de hoogste waarde aan den rijkdom, daarop volgen de goederen des lichaams, de laatste plaats ruimen zij aan de ziel in, ofschoon de meesten zelfs niet aan haar bestaan gelooven, omdat zij met de oogen niet kan waargenomen worden.

Dit is niets anders dan de dood van Christus, dien de menschen behooren weer te geven door het bedwingen, het uitdooven en als ’t ware door het begraven hunner lichamelijke driften, opdat zij tot een nieuw leven opstaan en opdat zij één met hem, maar ook tevens één onder elkander kunnen worden. Hierom is het den vrome te doen en hierover peinst hij.

In zijn geheele leven ontvlucht de vrome de dingen, welke met het lichaam verwant zijn, en voelt zich met onweerstaanbare macht tot het eeuwige, het onzichtbare, het geestelijke getrokken.

Uit ‘Lof der zotheid’ door Erasmus (Geert Geerts) (1466-1536) Augustijner kanunnik, humanist, schrijver.

 The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. If you try it, you will be lonely often, and sometimes frightened. But no price is too high to pay for the privilege of owning yourself.

Het individu heeft altijd moeten vechten om niet overheerst te worden door de maatschappij. Als je dit nastreeft zul je vaak alleen staan, soms zelfs in alle eenzaamheid en bang gemaakt. Maar géén prijs is te hoog om het voorrecht te hebben bezit te zijn van Jezelf.

(Friedrich Nietzsche)

 

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s