Film Video historie·Film video verhaal·Gnosis·Op zoek naar Gnosis·Oude geloven·Theorie - explained·Zoektocht naar de Graal - Grail quest

Op zoek naar de echte Jezus


Het traditionele Koptisch-Gnostische Jodendom zoals dat beleeft werd in Egypte en het Midden-Oosten was onder invloed van de Romeinen, die uit waren op macht over de gehele bekende wereld, steeds verder verwaterd tot een verheerlijking van de Romeinse Keizers, waarbij vrouwen steeds verder werden onderdrukt.

Er duiken steeds meer verhalen op dat Jezus in zijn jonge jaren, waarover helemaal niets terug te vinden is in de Bijbel (NT), samen met zijn oudere neef Johannes (de Doper) gestudeerd heeft in India. Dat verklaart waarom hij terugkeerde naar Jeruzalem en daar ging prediken over een nieuw geloof, gebaseerd op de traditionele Joodse waarden en normen. Het gnostische geloof van Zoroaster. Het traditionele geloof dat al eeuwenlang het doen en laten van mensen bepaalde. Basis van dit geloof is kennis van de Anima Mundi.

Al het leven op aarde wordt doordrenkt en leeft in één ziel, de wereldziel, de Anima Mundi.

Door Plato in zijn boek Timaeus (360 v Chr.), Leonhart Thurneisser zum Thurn in Quinta Essentia (1572) en Carl Gustav Jung in zijn boek Archetypen (1954).

Film: Paul van Oyen bezoekt Bisschop Baer over Isa / De ‘stralende’ Jezus in India.

Vanuit deze kennis, dat alles en iedereen verbonden is met elkaar door de Anima Mundi, begint de zoektocht naar de betekenis van het individuele leven op Aarde en de zoektocht naar binnen, naar je eigen ik. Niet om deze ‘eigen ik’ te verheerlijken (egoÏsme) maar om deze verder te ont-wikkelen en de verbinding met die Anima Mundi verder te verhogen.

Een belangrijk kenmerk van de Gnosis is de erkenning van de intuïtie als bron van kennis. Het intuïtieve ‘weten’ of het ‘geweten’ hebben, speelt dus een essentiële rol.

Gnosis bereik je door:

  • te beseffen dat je doel in het leven niet buiten je ligt (in het bereiken van rijkdom, macht of roem) maar binnen, in je zelf
  • afstand te nemen van de vele verleidingen op Aarde zoals: verlangen, bezitten, ver-oordelen, ver-eren ed.
  • met je ge-weten in het reine te zijn.
  • je verkregen angsten voor van alles en nog wat (met als belangrijkste die voor de dood) van je af te schudden zodat je het lef krijgt om verder te kijken en het leven te be-leven zoals het hoort.
  • in liefde en vertrouwen je lot tegemoet te zien en volop te genieten van alles wat je over-komt.
  • niet alleen, maar mét mensen in een tolerante gemeenschap samen te werken en met die mensen te onderzoeken en te  ervaren  wat het doel is van het leven op Aarde.
  • er in te vertrouwen dat wat je overkomt je zal helpen om rijker (in ervaring) en sterker te worden en je uiteindelijk Gnosis zult bereiken.

Om dit te kunnen verwezenlijken heb je een deel van de goddelijkheid nog in je.

  • Buiten jezelf heb je de Anima Mundi, waarmee iedereen en alles altijd en overal in verbinding staat.
  • Binnen in je heb je, bij je ziel, een Energetische (Goddelijke) Vonk.
  • De stem in Jezelf is de stem van het energetisch Heel-Al (God).

Ieder levende ziel heeft de universele energie van het Heel-Al in zich. We zijn allemaal kinderen van het Heel-Al. Door je geboorte op Aarde ben je dat echter vergeten en wordt je bloot gesteld aan allerlei afleidingen om zodoende maar niet tot bewustwording te komen. Maar iedereen op Aarde heeft één of meerdere momenten van herkenning, verbazingwekkend toe-vallige gebeurtenissen (die géén toeval zijn maar je toevallen: je mag er gebruik van maken om er beter van te worden). Op deze momenten voel je aan dat je belangrijk bent en ongevraagd hulp krijgt op je pad. Door te durven her-inneren wordt je opnieuw bewust en zet je de eerste stap naar ge-waar wording van die universele energie en uiteindelijk tot Gnosis (verlossing, weten).

De weg naar bewustwording is als een zoektocht naar de Graal, de zoektocht naar de betekenis (zingeving) van het leven.

Thomas a Kempis – Thomas de Kampvechter (1472, de vaardige voor-vechter) vertelt over deze zoektocht in de woorden van Jezus:

 Je dient jezelf te onderzoeken opdat je zult begrijpen wie je bent, hoe je benten wat je zult worden.

Want hij die zichzelf niet heeft gekend heeft niets gekend.

Maar hij die zichzelf kentheeft ook kennis van de diepte van het Al verkregen. 

Als je het voor de onwetende mensen verborgene hebt gezien is dat hetgeen waaraan zij aanstoot nemen omdat zij het niet kennen.

Gnosis voert de mens naar zijn diepste Zelf en vandaar uit wijzer en bewuster weer terug naar de buitenwereld. Maar bij ieder vraagstuk is de weg naar je diepste Zelf gemakkelijker en geruststellender.

 Wie zich innerlijk overwint verslaat ook elk obstakel daarbuiten.

(Isaac Newton, 1643-1727)

Gnosticisme is esoterische kennis, kennis van het inwendige (geestelijk, spirituele) leven. In het Christendom wordt dit uitgelegd als verborgen of geheim gehouden kennis. In de gnostiek werd deze kennis juist vrij verspreid en verkondigd onder de mensen, overal ter wereld.

Steeds meer mensen in ‘het Westen’ voelen zich aangetrokken door Oosterse godsdiensten, zoals het Boeddhisme en het Hindoeïsme. Anderen noemen zich Atheïst omdat ze niet meer in God geloven. Iedereen gelooft echter wel in ‘iets’ maar velen kunnen het geen naam meer geven. Maar zelfs het Boeddhisme is afgeleid van het oergeloof dat iedereen in zich heeft. Je voelt het maar je kent het niet, omdat het zo lang onderdrukt is geworden. Zelfs de zoektocht hiernaar is onderdrukt geworden.

Dit oergeloof noem ik Gnosis. Velen zijn zich niet bewust van het feit dat ze Gnosticus zijn, omdat de term niet meer bekend is, maar eenmaal op de hoogte, voelt de term direct vertrouwd aan. Maar of je nu Gnosist of Boeddhist bent doet er niet toe.

Weet dat wat je zoekt altijd al in Jezelf is geweest. Ook de mensen in een ver verleden deden deze ontdekking, keer op keer, mens na mens. Dat heeft de wereld in balans gehouden.

Ware spiritualiteit (godsdienst, geloof) scheidt mensen niet van elkaar, meer verbind hen juist.

(Deepak Chopra, arts, 1947-nu)

Film: Marco Borsato – interview over ‘Dromen durven delen’

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s