Afbeeldingen - images·Engels - English·Film Video historie·Gnosis·Nederlands - Dutch·Nieuwe tijdsgeest·Op zoek naar Gnosis·Theorie - explained·Verhalen - stories

Op zoek naar magie met vuur in het hart (Daskalos)


Daskalos magische gnosis;

Het weten van de Cypriotische magiër van Strovolos: Daskalos.

Ik vond zijn theorie in eerste instantie erg moeilijk te begrijpen maar eenmaal wat verder in de kennis van de Gnosis bleek zijn theorie echt alles te omvatten wat me bezig hield. Zijn woorden zijn moeilijk maar als je eenmaal de betekenis in je hebt opgenomen is alles o zo herkenbaar en valt alles op de juiste plaats. De man heeft het werkelijk allemaal begrepen en als ik moeite doe ga ook ik het begrijpen en vind ik rust in mijn leven, met veel dank aan mijn zwager Ton die mij deze weg gewezen heeft.

 
Magiër van Strovolos

Hieroner volgen verklaringen van woorden en theoriën zoals deze opgesteld zijn door Daskalos. Ik kan me hier, na enige moeite om het te begrijpen, erg in vinden. Ik heb de boeken over hem: ‘de magiër van Strovolos’ en ‘Vuur in het Hart’ met veel plezier en herkenning gelezen.

Esoterie = eeuwige filosofie = oorspronkelijke traditie = de neerslag van wijsheid van eeuwen. (vlg. Huxton en Huston Smith).

Metafysica = diepzinnige bespiegeling = deel der wijsbegeerte dat zich bezig houd met de laatste bovenzinnelijke gronden der dingen en werkingen (vlg. van Dalen).

Magie = Het geloof dat iemand bovennatuurlijke krachten kan manipuleren door gedachte, gebed of aanroepingen, dateert vanuit prehistorische religies en is ook aanwezig in de vroegste geschreven cultuurbronnen zoals Egyptische piramideteksten en Indische veda‘s.

Anamnese = herinnering = geweten.

Je bent in staat om in je gedachten veel dingen vorm te geven en al je gebeurtenissen en voorvallen te herinneren, hoe oud dan ook.

Goddelijke Genade – Pijn beleven (fysiek, maar zeker ook psychisch) en hier er-varing uit trekken is de leerschool die je volgt, het hoort onlosmakelijk bij het pad dat je gaat op zoek naar Jezelf. Op dit pad komt steeds vaker de ervaring van gelukzaligheid en vrijheid de plaats innemen van de pijn. De Genade bestaat in het gegeven dat we in onze gedachten, door Anamnese, alles kunnen herinneren, terugroepen, behalve de sensatie van pijn. Pijn kun je niet herbeleven, hoe hard je dat ook probeert. Je kunt je de pijn niet herinneren. Hoe intenser de pijn , hoe gemakkelijker het is om deze te vergeten. Als de pijn voorbij is herinner je deze slechts als een voorval.

Zoektocht; we zijn allemaal (in ons eigen tempo) op weg naar zelfontdekking en zelfrealisatie.

Het uiteindelijke en allesoverheersende doel in ons leven is het terugvinden van ons geheugen.

Je mag echter op niemands woorden vertrouwen, je mag alleen afgaan op je eigen onderzoek naar de waarheid en goed luisteren naar wat anderen je vertellen.

Alle kennis (zowel wetenschappelijk als mystiek) is voorlopig en relatief.

Ken de waarheid en de waarheid zal je vrij maken. Uiteindelijk zullen we de waarheid alleen kennen wanneer wij zelf de waarheid worden in onze godrealisatie, versmelting met de Anima Mundi, de wereldziel, de allesomvattende energie van het Heel-Al.

Toeval; toeval bestaat niet (vlg. synchroniciteittheorie van Carl Jung). Ook Daskalos kan de aard van het toeval verklaren. Alles wat gebeurt, gebeurt met een reden en is er om je verder op weg te helpen. Je moet het alleen durven en willen zien.

Iets wat toevallig lijkt te gebeuren (waarom juist nu?) is iets wat je toe-valt, het moet zo zijn, het is nodig voor je verdere ontwikkeling. Er is wel degelijk een reden waarom die gebeurtenis juist hier en nu plaats vind.

Erevna = Een bewust en gedisciplineerd proces van onderzoeken van de waarheid en komen tot zelfontdekking en zelfrealisatie. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust en gaan deze weg niet, alleen mystici gaan deze weg bewust. De rest zit gevangen in zijn beperkte bewustzijn.

Pneuma = Het Goddelijke Zelf in ons, ons ware zelf, de werkelijke bron van ons bestaan. In de gnostiek is dit de Goddelijke Vonk of (nog moderner) de energetische vonk.

Geest-ego = Het punt van onze oorsprong. Het is nooit geboren en zal nooit sterven. Het is de God die uit vrije wil de wereld van polariteit en onwetendheid is binnengegaan. Zijn enige doel is het opdoen van ervaringskennis van de lagere werelden die tot zijn Ontopeïsis zal leiden.

Ontopeïsis = wezen worden = proces waarin Pneuma zijn individualiteit bereikt, het eindresultaat ven Theosis. De situatie van de verloren zoon nadat hij naar het paleis van zijn vader is teruggekeerd (Odyssees, Jezus?). Het bereiken van gnosis.

Theosis = de uiteindelijke verlichting en bevrijding van het lagere zelf uit de cycli van reïncarnaties en het samengaan met het Geest-ego. Terugkerken naar de Bron.

De mens bestaat ui 3 lichamen;

 1. het grofstoffelijke (lichaam)
 2. het psychische (gedachte)
 3. het noëtische (innerlijk gevoel)
 • Er is geen gevoel zonder gedachte. Daarom is je psychonoëtische lichaam in eenheid verbonden.
 • Als je eenmaal meester bent over je 3 lichamen kun je die gebruiken bij uittreding en de andere dimensies bezoeken. Je wordt een ‘onzichtbare helper’ met een bovenbewust bewustzijn; een Hermes Trismegistos.
Hermes Trimegistus

Hermes Trismegistus = elke mens die de fase van bovenbewust bewustzijn bereikt. Daardoor kun je vrij reizen door de ander dimensies van bestaan.

Hermes = gevleugelde God. Symboliseert het Exomatosis, het astraal reizen.

Het is de ervaring in tijd en ruimte die ons onze uniciteit en individualiteit geeft.

Ons uiteindelijke doel is het vernietigen van het Ik-ben-ik (ons zelfbewustzijn), ons egotisme, NIET onze zelfbewuste individualiteit.

Onderzoekers van de waarheid hebben als doel zichzelf en anderen helpen te ontwaken uit de verdoving van de onwetendheid en onbewustheid.

Mystici geven kennis door van hogere werelden naar een lager niveau, daarbij zal er altijd een zekere mate van vertekening zijn afhankelijk van de mate van ontwikkeling en bewustzijn van de mysticus die de kennis doorgeeft.

We zijn ons van 2 toestanden bewust; het werkelijke en het begrijpelijke.

Het werkelijke is het onveranderlijke eeuwige Absolute.

Het Absolute  = het leven

Carl Gustav Jung

Dromen: in dromen komen al bestaande situaties naar boven die voortkomen uit het onbewuste of het geheugen en zelfs uit het Universele geheugen. Carl Gustav Jung heeft hier veel baanbrekend onderzoek ingedaan.

Meditatie: aandacht bewust richten door de geest te gebruiken en positief doelbewust noëtische beelden te vormen. Doelgericht en bovenbewuste meditatie = magie = Goddelijk denken.

Noëtiek is de denkleer, waarin de innerlijke wereld de mogelijkheden heeft om invloed uit te oefenen op de externe materiële wereld. Bewustzijn (van Jezelf en je energetische mogelijkheden) is hierbij de ver-bindende factor.

Mensen zijn in staat dmv liefde elkaars lasten te dragen. Het grootste deel van Karma kan worden weggenomen en slechts een klein deel van de werkelijke pijn zal worden gevoeld. Pijn bied je lessen voor spirituele groei. Deze vorm van liefde kan de ander dus de mogelijkheid van groei ontnemen als daar geen verklaring aan wordt toegevoegd, het hoe en waarom van het wegnemen van de pijn. Komt dit uit medeleven dan werkt het helend, komt het uit medelijden dan zal het voor beiden op den duur onbevredigend werken. Afstandelijkheid helpt, emotionele betrokkenheid (dus medelijden maar ook een gevoel van afkeer) maakt je kwetsbaar bij een aanval door demonen.

Maya – wereld van de ervaring (in India). De wereld van de Elementalen. Een manier van waarnemen van de dingen.

Wat je zaait zul je oogsten.

Als je denkt dat je ziek bent wordt je ook ziek, als je vind dat je nooit geluk hebt zul je ook altijd pech hebben, zeker als je jezelf ook naar deze gedachte gedraagt, bv door continue te klagen of door te simuleren.

Maar omgekeerd werkt het ook zo, maar om je gedachte waar te maken moet je er wel voor gaan en doorzetten, wat je verlangd krijg je op den duur, maar besef goed dat alles een prijs heeft. Wie veel of ver en hoog wil gaan, zal ook veel, ver en hoog betalen. Denk ook aan Aladin en de wonderlamp en kies je wensen verstandig uit.

Elementalen – dingen die we zelf in onze gedachten vormen. Hebben de macht van de werkelijkheid. Je houd jezelf hiervoor verantwoordelijk.

Iets wat gebeurt is is als gebeurtenis voorbij maar het blijft als een elementaal.

Een voorbeeld van een elementaal is bv het visueel vormen van de vijfpuntige ster.

De vijfpuntige ster is het symbool van de psychische wereld.

De vijfpuntige ster is het symbool van de overdracht van het menselijke bewustzijn van de 5 zintuigen en de 5 fijnstoffelijke zintuigen.

Pentagram

Anapodos is de vijfpuntige ster ondersteboven (het symbool van Lucifer?). Deze ster wordt geneutraliseerd door de vijfpuntige ster als bij het ineen gaan van de vingers van 2 handen. Een andere betekenis is dat de twee sterren samen ook de kring van het leven vormen (vreugde en verdriet, hoop en vrees, pijn en pijnloos) en dus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De een lost het ander op.

De zespuntige ster is nog machtiger dan de vijfpuntige ster, maar wie ook meester is over deze ster, die kan slechts goed doen en slechts liefde tot uitdrukking brengen. Deze ster heeft géén opponente.


Hexagram – beschermende visualisatie – Merkaba Salomonzegel

Eivormig wit stralend licht als visuele bescherming tijdens meditatie. Minder krachtig dan de ster maar gemakkelijker op te roepen (visualiseren), in te plaatsen en vast te houden.

Aura beschermende energie

Bij het openen van de Chakra’s of de psychonoëtische centra moet je in staat zijn om je te beschermen tegen duivelse indringers uit andere dimensies.

Door te her-kennen kun je leren te voelen wat er met je gebeurt. Je kunt leren om je hiertegen af te weren door je gevoelscentrum (onderbuik – voorgevoel) af te sluiten of om er iets actiefs mee te doen, zoals zeggen dat je het niet wil of door afstand te nemen. Ons lichaam is ons kasteel. Gesloten Chakra’s bieden een vorm van bescherming.

Er zijn therapievormen die je helpen (leren) om hier beter gebruik van te maken, zoals Reiki, Energetische therapie en Mindfulness.

Aura lagen
Chakra energieveld

In een visuele witte stralende vijfpuntige ster (als de Vitruviusman van da Vinci, de Pentagram man van Agrippa en het schild met de Davidster) ben je beschermd tegen (psychonoëtische) aanvallen van demonen. Geen enkele negatieve gedachte of invloed heeft dan vat op je.

Pentagram man door Agrippa

 Teken van betekenis; alles kan een teken zijn, een afbeelding (bv. een symbool), een tekst, een voorwerp. Het teken be- tekent; het is als het ware niet los verkrijgbaar. Een teken kan niet anders dan betekenen. Omdat het teken deel uitmaakt van een betekenisveld en er naar verwijst bevinden wij ons vanaf onze geboorte in verschillende betekenisvelden en leren wij hierin ons leven gestalte te geven. Dat noemen wij onze werkelijkheid. In poëzie en kunst wordt dit expliciet zichtbaar omdat schrijvers en kunstenaars op zoek zijn naar woorden en beelden om deze werkelijkheid zichtbaar te maken. Zo geniet je van de reis door de wereld van de tekens.

Wonder: wat een wonder tot een wonder maakt is onze eigen onwetendheid.

Als we zouden weten op welke manier de natuur werkzaam is, zouden we zulke verschijnselen geen wonderen noemen! Het enige wonder dat er is, is het leven zelf.

Entiteit = onbelichaamde.

Een entiteit is iets wat een bestaan heeft. De term beklemtoont van ditgene de hoedanigheid dat het er ís. Het is iets van belang (zaak, persoon, voorval e.d.) waarover gegevens worden vastgelegd. Een beschrijving van een object in de werkelijkheid (personen, dingen, gebeurtenissen). In de scheikunde een molecuul, atoom of ion met een eigen structuur en eigenschappen die haar uniek maakt.

In het Latijn is een ens een “zijnde” en is de entitas het “het er zijn van een zijnde”.

Identiteit  is de individuele entiteit.

Dualiteit is het individu dat verbonden is met- en opgenomen is in- het geheel. Een in het Geheel (Heel-Al).

We zijn engelen, zonder een eigen id-entiteit, allen gelijk. Engelen die afgedaald zijn naar de lagere werelden met aan onszelf opgelegd geheugenverlies, om tot een ontwikkeling te komen dmv opdoen van ervaringen en via reïncarnaties te komen tot een uiteindelijke Theosis, waarbij je opgenomen kunt worden bij de Goden (de Bron, het Universum, het Heel-Al, de Goddelijke energie) als je Geest-ego zich geprojecteerd heeft door het menselijke idee heen in de werelden van tegenstellingen (tijd en ruimte = Ontopeïsis), of waarbij je kunt blijven om je verder in dienst te blijven stellen voor degenen die de weg nog moeten gaan.

Na de Aardse dood laat je het grofstoffelijke lichaam achter maar blijf je doorleven in je psychonoëtische lichaam in een andere dimensie, tot aan het moment dat je reïncarneert.

The Truth is a brilliant, many-sided diamond.
The Great Light fills this gem and colors gleam from every side.
Mystics, messengers, sages and teachers of all ages, races, and beliefs have spoken of a different face of this common Eternal Truth.

(Daskalos)

Onderstaand diverse uitspraken van Mieke Mosmuller – schrijfster uit Duitsland.

Verstand bestaat uit 2 polen; waarnemen (de wereld à Ahriman = duisternis – uiterlijke schijn – de dood) en denken (innerlijk à Lucifer = verblindend licht = innerlijk leven = streven naar de oorsprong). Beiden moet je hun plaats wijzen in je verstand door te oefenen in  het waarnemend denken. De kracht van Lucifer wordt Ahriman vv en alzo vind je het evenwichtige midden à Christus.

In de voortdurende wisselwerking, die een haast oneindige variëteit kent, is je ziel geplaatst. Eenmaal op het spoor ervan, wordt je telkens verrast door weer nieuwe beproevingen  in je evenwicht. Uitsluitend in het evenwicht ben je vrij!.

De kennis  van het leven, die met het verstand niet kan worden verworven, is de Heilige Graal. Kennis wordt bovenzinnelijk, materie wordt geest, vorm beweegt, verstarring vervloeit, licht en duisternis worden kleur!

 • Etherlichaam = Uitingsvorm van het lichaam, van een plant ed. Bij de mens wordt dit omringt door de geestwereld en daarin onderscheid de mens zich van al het andere. Etherlichaam in het hoofd wordt bewust in uitsluitend het denken.
 • Verstand = rede (= mank, onvolledig) Denken = logisch, ratio (eveneens onvolledig). Denken is een bezigheid van het IK, en dus een uiting van het egoïsme.
 • Gedachte-ether: de wereld van de levende gedachte. Een gedachte kan door ieder levend wezen opgevangen en gebruikt worden.
 • Technische-ether: de wereld van de onzichtbare fysieke werkingen (magnetisme, elektriciteit, tv en radio, telefoon), die alleen bewust wordt als het opgevangen wordt door apparatuur.

Sophia = Mensenziel. Wezen van de wijsheid, dat deel uit maakt van de menselijke ziel. Door meditatie neemt zij kracht in zich op, waardoor de wijsheid zichtbaar wordt als waarheid.

Het zuivere denken wordt in de meditatie verheven tot zuivere ziel.

(Mieke Mosmuller – schrijfster – magiër)

Uitspraken andere mystici;

 • Het leven vraagt van jou alleen de kracht die je hebt. Je kunt maar één ding doen: hiervoor niet wegvluchten.
 • Er is niemand van wie je niet iets zou kunnen leren.
 • Er is niets ter wereld zo zuiverend als kennis; en hij die een volmaakte wijze is, vindt deze tenslotte in zijn eigen Zelf.
 • …… het antwoord op de vraag, hoe de mens een leven kan leiden van actieve maatschappelijke dienstbaarheid in volledige harmonie met zichzelf als lid van de gemeenschap van de geest – vond ik in de geschriften van de grote middeleeuwse mystici. Zelfovergave is voor hen immers de weg naar zelfverwerkelijking geweest. Zij hebben in eenvoud van geest en in gerichtheid naar binnen de kracht gevonden om ja te zeggen tegen ieder appèl dat de behoeften van de naasten op hen deden. Om ook ja te zeggen tegen alles wat het leven voor hen met zich meebracht, wanneer ze de roep van hun plichtsbesef volgden.
 • Echte mensen weten hoe groot het zelf is en hoe klein de wereld; ze hebben een hoge achting voor zelfheerschappij en minachten de heerschappij over anderen. Ze laten hun harmonie niet door zaken verstoren, ze laten hun gevoelens niet door verlangens in verwarring brengen. Wanneer de Weg in werking treedt verhullen ze hun naam en trekken ze zich terug, en ze verschijnen wanneer dat niet zo is. Ze handelen zonder te forceren, werken zonder te ijveren, en weten zonder te intellectualiseren.
 • Succes in Yoga (concentratie) is niet voor hem die te veel eet, noch voor hem die in het geheel niet eet; noch voor hem die al te veel verslaafd is aan slaap, noch ook voor hem die te weinig slaapt. Maar voor hem die zijn voedsel en zijn ontspanning regelt, die evenwichtig is in actie, in slapen en in waken, voor hem zal het alle verdriet verdrijven

Uitspraken door C.G. Jung;

Carl Gustav Jung
 • Psyche is niet gelijk aan ons bewuste.
 • De mens kan nooit iets ten volle waarnemen dmv zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Daardoor wordt de waarneming van de omringende wereld beperkt. Onverschillig welke hulpmiddelen de mens gebruikt, op een bepaald punt bereikt hij de grens van de zekerheid, die door bewuste kennis niet overschreden kan worden.
 • Er zijn altijd gebeurtenissen waarvan we bewust geen nota hebben genomen, ze zijn beneden de drempel van het bewustzijn gebleven. Ze zijn sublimaal opgenomen.  Ze kunnen bewust worden door onze intuïtie of door bewust diep nadenken, waardoor we pas later beseffen dat ze gebeurt moeten zijn. Ze kunnen in de vorm van een droom optreden. Er bestaat een onbewuste psyche dus.
Advertenties